Bu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’ndaki bilgiler ticari amaçla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda belirtilen Ürün/Hizmetler’in SATICI tarafından TÜKETİCİ sıfatını haiz olan ALICI’ya satılmasına ilişkin olarak verilmektedir.

 1. TARAFLAR

SATICI:

Ünvanı: Fun Spor İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: OSTİM OSB MH 1569 SK. NO:27 YENİMAHALLE / ANKARA

Telefon: +90 532 691 95 85

Fax:

E-Posta: destek@funspor.com

ALICI (TÜKETİCİ/MÜŞTERİ):

Adı,Soyadı/ Ünvanı: [fatura-isim] Adres: [fatura-adres] Telefon:  [telefon] E-Posta: [eposta]

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
[urun-listesi]

Ödeme Toplamı:  [sepet-tutar]

Teslimat Bilgileri:

Adı,Soyadı/ Ünvanı:  [kargo-isim] Adres:  [kargo-adres] Telefon: [telefon] E-Posta:  [eposta]

Fatura Bilgileri (**):

Adı,Soyadı/ Ünvanı: [fatura-isim] Adres:  [fatura-adres] Telefon: [telefon] E-Posta: [eposta]

(**) Fatura, sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. TESLİMAT VE İADE
  • TÜKETİCİ, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kurye vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir. Bu süre, ALICI’ ya önceden yazılı bildirimde bulunarak veya ALICI’ ya sürdürülebilir veri taşıyıcı yoluyla bildirerek en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.
  • Teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’ nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kurye veya kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.
  • Ürün teslim masrafı olan kurye veya kargo ücreti, ürün bedeline dahil olup; SATICI tarafından ödenecektir.
  • ALICI’ nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.
  • Taraflar, aşağıdaki şartların SATICI tarafından sağlanması hâlinde ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır:
   • Haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.
   • ALICI’ nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması.
  • SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.
  • ALICI’ ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü, 3 (üç) iş günü içinde SATICI’ ya iade etmek zorundadır.
  • İşbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’ nın ürün bedelini ödeyerek SATICI’ yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.
  • SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI’ nın hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’ nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.
 2. CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ
  • ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır.
  • Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının; SATICI’nın Çınar Mah. Üçler Çık. Sok. No: 3/3 Çınar Apt. Küçükyalı/ Maltepe İtanbul adresine yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısı ile destek@funspor.com e-posta adresine gönderilecek bir e-posta aracılığı ile bildirilmesi gerekmektedir.
  • ALICI, cayma hakkını kullanırken; ALICI’ ya veya ALICI’ nın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri (Şüpheye mahal vermemek adına, ürünün kutusunun ve özel koruyucu ambalajlarının çıkartılmamış ve hasar görmemiş olması gerekmetedir.) SATICI’ya teslim etmesi gerekmektedir. Cayma halinde ilgili Ürün’ün SATICI’ya azami on (10) gün içerisinde teslim edilmesi zorunludur. Ürünler, ALICI’ya özel kurye ile teslim edilmektedir. Bu sebeple, ALICI, ürünü Fun Spor mağazasına elden iade etmekle yükümlüdür. () ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte ürünün mağazaya teslim edilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)
  • ALICI tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen malın değerinin ALICI’nın kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın ALICI’nın kusuru sebebiyle telef olması halinde (örneğin ürün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple ürüne ilişkin cayma hakkını kaybedebilir) ALICI’nın, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
  • ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
  • Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder. Cayma hakkı kullanılabilen Ürünlerde, yasal olarak, ürünün olağan kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise ALICI’ nın değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya tazmin etmesi gerekir.
  • ALICI talep ve şikayetlerini yukarıda bulunan SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilirler ve haklı talep-şikayetlerini karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketiciler’in mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.
  • Tesliminden sonra kutu, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.
 3. GENEL HÜKÜMLER
  • İşbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’ndaki tüm açıklamalar ve bilgiler ALICI’ nın işbu formu onayladığı an itibari ile geçerlidir ve ALICI tarafından https://www.funspor.com sitesinde elektronik ortamda okunup (ayrıca e-postasına iletilmiştir) teyit edildikten sonra, tarafların Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlükte kalacaktır.
  • İşbu bilgiler, ticari amaçlarla verilmektedir.
  • Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar ALICI’ nın ürün/leri satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
  • Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca ALICI, işbu belgede yer alan bilgileri edinerek işbu belgeyi onaylamadıkça Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilemez. İşbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu, […] tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiş ve ALICI’ nın onayına sunulmuştur.
  • Mesafeli Satış Sözleşmesi ticari amaçlarla yapılmıştır.
  • ALICI, SATICI’nın internet sitesindeki işbu ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, kabul ettiğini, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.

Ad-Soyad:  [kargo-isim] E-Posta : [eposta] Tarih: [tarih]