1. TARAFLAR
1.1. SATICI
İsim: Fun Spor İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: OSTİM OSB MH 1569 SK. NO:27 YENİMAHALLE / ANKARA
Telefon: +90 532 161 37 60
Fax:
E-Posta: destek@funspor.com
1.2. ALICI
İsim:[fatura-isim] Adres :  [fatura-adres] Telefon : [telefon] E-Posta :  [eposta] 2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU ÜRÜN/HİZMETLER, BEDEL VE TESLİMAT
Bu mesafeli satış sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.funspor.com isimli internet sitesinden (“Internet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
[urun-listesi] Ödeme Toplamı:  [sepet-tutar] Teslimat Bilgileri:
Adı,Soyadı/ Ünvanı: [kargo-isim] Adres:  [kargo-adres] Telefon:  [telefon] E-Posta:  [eposta] Fatura Bilgileri :
Adı,Soyadı/ Ünvanı: [fatura-isim]  [fatura-firma] Adres: [fatura-adres] Telefon: [telefon] E-Posta: [eposta] 3. CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ
3.1. ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek Sözleşme’den cayma hakkı bulunmaktadır.
3.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ ya bu hakkın kullanıldığının; SATICI’nın Çınar Mah. Üçler Çık. Sok. No: 3/3 Küçükyalı /Maltepe İstanbul adresine yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısı ile destek@funspor.com e-posta adresine gönderilecek bir e-posta aracılığı ile bildirilmesi gerekmektedir.
3.3. ALICI, cayma hakkını kullanırken; ALICI’ya veya ALICI’nın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını(***), kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri (Şüpheye mahal vermemek adına, ürünün kutusunun ve özel koruyucu ambalajlarının çıkartılmamış ve hasar görmemiş olması gerekmektedir.) SATICI’ya teslim etmesi gerekmektedir.
Cayma halinde ilgili Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde teslim edilmesi zorunludur; Ürünler, ALICI’ya özel kurye ile teslim edilmektedir. Bu sebeple, ALICI, ürünü İstanbul adresine iade etmekle yükümlüdür.
(***) ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’ nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte ürünün SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)
3.4. ALICI tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen malın değerinin ALICI’nın kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın ALICI’nın kusuru sebebiyle telef olması halinde (örneğin ürün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple ürüne ilişkin cayma hakkını kaybedebilir) ALICI’nın, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
3.5. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
3.6. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder. Cayma hakkı kullanılabilen Ürünlerde, yasal olarak, ürünün olağan kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise ALICI ’nın değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya tazmin etmesi gerekir.
ALICI lar talep ve şikayetlerini yukarıda bulunan SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilirler ve haklı talep-şikayetlerini karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen ALICI’ lar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİler’in mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.
3.7. Tesliminden sonra kutu, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.
4.2. ALICI, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kurye vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir. Bu süre ALICI’ ya önceden yazılı bildirimde bulunarak veya ALICI’ ya sürdürülebilir veri taşıyıcı yoluyla bildirerek en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.
4.3. Teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’ nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kurye veya kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.
4.4. Ürün teslim masrafı olan kurye veya kargo ücreti, ürün bedeline dahil olup; SATICI tarafından ödenecektir.
4.5. ALICI’ nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ ya sorumluluk atfedilemez.
4.6. TARAFLAR, aşağıdaki şartların SATICI tarafından sağlanması hâlinde ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır:
4.6.1. Haklı bir nedenle Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.
4.6.2. ALICI’ nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarının alınması.
4.6.3. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.
4.6.4. ALICI’ ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü, 3 (üç) iş günü içinde SATICI’ ya iade etmek zorundadır.
4.7. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’ nın ürün bedelini ödeyerek SATICI’y ı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.
4.8. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) Sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan; ALICI olası gecikmeler için SATICI’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.
4.9. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.
4.10. ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme’den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.
5.DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI ve ALICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve (ilgili Sözleşme ayrıca ALICI’nın vermiş olduğu e-mail adresine de gönderilmektedir.) tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek Ürün’ü sipariş ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.
İsim: [fatura-isim] Alıcı: [kargo-isim] Tarih: [tarih]